-ชุดจานดาวเทียม  
  -ใบจานดาวเทียม  
  -LNB  
  -มัลติสวิทซ์ & ไดเซก  
  -รีซิฟเวอร์จานดาวเทียม  
  -รีซิฟเวอร์ทีวีดิจิตอล  
  -สายนำสัญญาณ  
  -บูชเตอร์  
  -เครื่องมือ  
  -รีโมท  
     
  -ชุดกล้องวงจรปิด  
  -เครื่องบันทึก DVR  
  -กล้อง CCTV  
  -อุปกรณ์เสริม  
     
  -Power Amp  
  -Pre & Cos Over  
  -Mixer  
  -ลำโพง & Network  
  -ตู้ลำโพงสำเร็จ  
  -ตู้ลำโพงเอนกประสงค์  
  -ไมโครโฟน  
  -สายลำโพง  
  -สายนำสัญญาณ  
  -ปลั๊ก & แจ็ค  
  -สายไฟ & หางปลา  
     
  -ตู้ Consumer Unit  
  -เบรคเกอร์ & แมกเนติก  
  -ปลั๊ก & สวิทซ์  
  -สายไฟ / แคมป์/ แล็ค  
  -รางท่อเดินสาย  
  -โคมไฟ  
  -หลอดไฟ  
  -มิเตอร์ไฟฟ้า  
  -อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  
     
  -ไอซี /ทรานซิสเตอร์  
  -อะไหล่ทีวี  
  -อะไหล่วิทยุ  
  -อะไหล่ Power Amp  
  -อะไหล่พัดลม  
  -แบตเตอรี่ & ถ่านต่าง ๆ  
  -อุปกรณ์สำเร็จรูป  
     
  -อุปกรณ์บัคกรี  
  -เครื่องมือช่าง  
กล้องวงจรปิดอนาล็อค (Analog)

กล้องวงจรปิด
ยี่ห้อ AS CCTV รุ่น PTC-424


-ขนาดเลนส์ 3.6 มิลลิเมตร
-ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" ยี่ห้อ SONY ,Color CCD
-ความละเอียด 420 TV Line
-ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.1 Lux/F2.0
-หลอดอินฟาเรด 36 ดวง
-ทำงานได้ในที่มืด 0 Lux
-ระยะทำงาน 15-20 เมตร
-เทคโนโลยีปรับภาพขาว(ATW)
-ปรับภาพเมื่อย้อนแสง(BLC)
-เลนส์แบบ Fix Day&Night
-ทนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 48 dB

ราคา 900 บาท

กล้องวงจรปิด
ยี่ห้อ AS CCTV รุ่น A-5425


-ขนาดเลนส์ 3.6 มิลลิเมตร
-ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" ยี่ห้อ SONY ,Color CCD
-ความละเอียด 480 TV Line
-ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.1 Lux/F2.0
-หลอดอินฟาเรด 36 ดวง
-ทำงานได้ในที่มืด 0 Lux
-ระยะทำงาน 15-20 เมตร
-เทคโนโลยีปรับภาพขาว(ATW)
-ปรับภาพเมื่อย้อนแสง(BLC)
-เลนส์แบบ Fix Day&Night
-ทนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 52 dB

ราคา 900 บาท
กล้องวงจรปิด
ยี่ห้อ AS CCTV รุ่น N-5426


-ขนาดเลนส์ 6 มิลลิเมตร
-ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" ยี่ห้อ SONY ,Color CCD
-ความละเอียด 480 TV Line
-ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.1 Lux/F2.0
-หลอดอินฟาเรด 36 ดวง
-ทำงานได้ในที่มืด 0 Lux
-ระยะทำงาน 15-20 เมตร
-เทคโนโลยีปรับภาพขาว(ATW)
-ปรับภาพเมื่อย้อนแสง(BLC)
-เลนส์แบบ Fix Day&Night
-ทนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 52 dB

ราคา 950 บาท

กล้องวงจรปิด
ยี่ห้อ AS CCTV รุ่น AS-5421


-ขนาดเลนส์ 3.6 มิลลิเมตร
-ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" ยี่ห้อ SONY ,Color CCD
-ความละเอียด 480 TV Line
-ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.1 Lux/F2.0
-หลอดอินฟาเรด 36 ดวง
-ทำงานได้ในที่มืด 0 Lux
-ระยะทำงาน 15-20 เมตร
-เทคโนโลยีปรับภาพขาว(ATW)
-ปรับภาพเมื่อย้อนแสง(BLC)
-เลนส์แบบ Fix Day&Night
-ทนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 52 dB

ราคา 1,300 บาท
กล้องวงจรปิด
ยี่ห้อ AS CCTV รุ่น A-5422


-ขนาดเลนส์ 3.6 มิลลิเมตร
-ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" ยี่ห้อ SONY ,Color CCD
-ความละเอียด 480 TV Line
-ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.1 Lux/F2.0
-หลอดอินฟาเรด 36 ดวง
-ทำงานได้ในที่มืด 0 Lux
-ระยะทำงาน 15-20 เมตร
-เทคโนโลยีปรับภาพขาว(ATW)
-ปรับภาพเมื่อย้อนแสง(BLC)
-เลนส์แบบ Fix Day&Night
-ทนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 52 dB

ราคา 1,400 บาท

กล้องวงจรปิด Make in Korea
ยี่ห้อ Magic รุ่น MG-IR-5333


-ขนาดเลนส์ 3.6 มิลลิเมตร
-ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" ยี่ห้อ SONY ,Color CCD
-ความละเอียด 480 TV Line
-ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.1 Lux/F2.0
-หลอดอินฟาเรด 24 ดวง
-ทำงานได้ในที่มืด 0 Lux
-ระยะทำงาน 15-20 เมตร
-เทคโนโลยีปรับภาพขาว(ATW)
-ปรับภาพเมื่อย้อนแสง(BLC)
-เลนส์แบบ Fix Day&Night
-ทนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 52 dB

ราคา 1,400 บาท
กล้องวงจรปิด
ยี่ห้อ AS CCTV รุ่น 5304-MD


-ขนาดเลนส์ 3.6 มิลลิเมตร
-ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" ยี่ห้อ SONY ,Color CCD
-ความละเอียด 480 TV Line
-ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.1 Lux/F2.0
-หลอดอินฟาเรด 36 ดวง
-ทำงานได้ในที่มืด 0 Lux
-ระยะทำงาน 15-20 เมตร
-เทคโนโลยีปรับภาพขาว(ATW)
-ปรับภาพเมื่อย้อนแสง(BLC)
-เลนส์แบบ Fix Day&Night
-ทนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 52 dB

ราคา1,400 บาท

กล้องวงจรปิด
ยี่ห้อ AS CCTV รุ่น N-5699


-ขนาดเลนส์ 8 มิลลิเมตร
-ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" ยี่ห้อ SONY ,Color CCD
-ความละเอียด 520 TV Line
-ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.1 Lux/F2.0
-หลอดอินฟาเรด 36 ดวง
-ทำงานได้ในที่มืด 0 Lux
-ระยะทำงาน 25-30 เมตร
-เทคโนโลยีปรับภาพขาว(ATW)
-ปรับภาพเมื่อย้อนแสง(BLC)
-เลนส์แบบ Fix Day&Night

ราคา 1,900 บาท
กล้องวงจรปิด
ยี่ห้อ AS CCTV รุ่น A-3621


-ขนาดเลนส์ 3.6 มิลลิเมตร
-ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" ยี่ห้อ SONY ,Color CCD
-ความละเอียด 480 TV Line
-ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.1 Lux/F2.0
-หลอดอินฟาเรด 20 ดวง
-ทำงานได้ในที่มืด 0 Lux
-ระยะทำงาน 15-20 เมตร
-เทคโนโลยีปรับภาพขาว(ATW)
-ปรับภาพเมื่อย้อนแสง(BLC)
-เลนส์แบบ Fix Day&Night
-ทนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 48 dB
-กันน้ำ
ราคา 1,400 บาท

กล้องวงจรปิด
ยี่ห้อ AS CCTV รุ่น N-5636

-ขนาดเลนส์ 3.6 มิลลิเมตร
-ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" ยี่ห้อ SONY ,Color CCD
-ความละเอียด 600 TV Line
-ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.1 Lux/F2.0
-หลอดอินฟาเรด 36 ดวง
-ทำงานได้ในที่มืด 0 Lux
-ระยะทำงาน 15-20 เมตร
-เทคโนโลยีปรับภาพขาว(ATW)
-ปรับภาพเมื่อย้อนแสง(BLC)
-เลนส์แบบ Fix Day&Night
-ทนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 52 dB

ราคา 1,600 บาท
กล้องวงจรปิด
ยี่ห้อ AS CCTV รุ่น A5677


-ปรับขนาดเลนส์ได้ตั้งแต่ 4-9 มิลลิเมตร
-ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" ยี่ห้อ SONY ,Color CCD
-ความละเอียด 600 TV Line
-ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.1 Lux/F2.0
-หลอดอินฟาเรด 66 ดวง
-ทำงานได้ในที่มืด 0 Lux
-ระยะทำงาน 45-50 เมตร
-เทคโนโลยีปรับภาพขาว(ATW)
-ปรับภาพเมื่อย้อนแสง(BLC)
-เลนส์แบบ Fix Day&Night
-ทนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 54 dB

ราคา 4,900 บาท

กล้องวงจรปิดอนาล็อค (Digital)

กล้องวงจรปิด
ยี่ห้อ AS CCTV รุ่น SC32CVI


-ขนาดเลนส์ 3.6 มิลลิเมตร
-ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.9” CMOS
-ความละเอียด 1Megapixel
-25/30fps @720P
-ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.1 Lux/F2.0
-หลอดอินฟาเรด 36 ดวง
-ทำงานได้ในที่มืด 0 Lux
-ระยะทำงาน 15-20 เมตร
-เทคโนโลยีปรับภาพขาว(ATW)
-ปรับภาพเมื่อย้อนแสง(BLC)
-เลนส์แบบ Fix Day&Night

ราคา 2,600 บาท
ทิปและเทคนิค
 การต่อแบบต่างๆ  
 ตารางความถี่ ปรับหน้าจาน
 
โบชัวร์
 ดาวน์โหลดโบชัวร์ต่างๆ
 
link
 ราชบุรี city
 เข้าห้อง chat
 กฎแห่งกรรม
 blog ekp