-ชุดจานดาวเทียม  
  -ใบจานดาวเทียม  
  -LNB  
  -มัลติสวิทซ์ & ไดเซก  
  -รีซิฟเวอร์จานดาวเทียม  
  -รีซิฟเวอร์ทีวีดิจิตอล  
  -สายนำสัญญาณ  
  -บูชเตอร์  
  -เครื่องมือ  
  -รีโมท  
     
  -ชุดกล้องวงจรปิด  
  -เครื่องบันทึก DVR  
  -กล้อง CCTV  
  -อุปกรณ์เสริม  
     
  -Power Amp  
  -Pre & Cos Over  
  -Mixer  
  -ลำโพง & Network  
  -ตู้ลำโพงสำเร็จ  
  -ตู้ลำโพงเอนกประสงค์  
  -ไมโครโฟน  
  -สายลำโพง  
  -สายนำสัญญาณ  
  -ปลั๊ก & แจ็ค  
  -สายไฟ & หางปลา  
     
  -ตู้ Consumer Unit  
  -เบรคเกอร์ & แมกเนติก  
  -ปลั๊ก & สวิทซ์  
  -สายไฟ / แคมป์/ แล็ค  
  -รางท่อเดินสาย  
  -โคมไฟ  
  -หลอดไฟ  
  -มิเตอร์ไฟฟ้า  
  -อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  
     
  -ไอซี /ทรานซิสเตอร์  
  -อะไหล่ทีวี  
  -อะไหล่วิทยุ  
  -อะไหล่ Power Amp  
  -อะไหล่พัดลม  
  -แบตเตอรี่ & ถ่านต่าง ๆ  
  -อุปกรณ์สำเร็จรูป  
     
  -อุปกรณ์บัคกรี  
  -เครื่องมือช่าง  
วิธีการต่อใช้งาน MultiSwitch


MultiSwitch
MS2X4 ราคา 300 บาท MS2X6 ราคา 450 บาท
MS2X8 ราคา 550 บาท MS2X12 ราคา 1,000 บาท
MS2X16 ราคา 1,400 บาท MS2X24 ราคา 1,800 บาท
 
MS2X32 ราคา 2,400 บาท  
MS4401 ราคา 500 บาท MS4401 DCราคา 500 บาท
MS4X4 ราคา 1,000 บาท MS4X8 ราคา 1,400 บาท
MS4X16 ราคา 2,200 บาท MS4X24 ราคา 2,800 บาท
MS4X32 ราคา 3,300 บาท MS4X16 ราคา 1,800 บาท
MS8X12 ราคา 2,800 บาท

MS8X16 ราคา 3,200 บาทตัวรวม / ตัวแยก
Switch 22K ราคา 100 บาท Diseq C 2X1 ราคา 70 บาท
Diseq C 4X1 ราคา 80 บาท Splitter 2 ทาง ราคา 50 บาท
Splitter 3 ทาง ราคา 60 บาท Splitter 4 ทาง ราคา 70 บาท
Splitter All Power Pass 2 ทาง ราคา 90 บาท Splitter All Power Pass 4 ทาง ราคา 150 บาท
Splitter All Power Pass 6 ทาง ราคา 300 บาท Splitter All Power Pass 8 ทาง ราคา 400 บาท

ทิปและเทคนิค
 การต่อแบบต่างๆ  
 ตารางความถี่ ปรับหน้าจาน
 
โบชัวร์
 ดาวน์โหลดโบชัวร์ต่างๆ
 
link
 ราชบุรี city
 เข้าห้อง chat
 กฎแห่งกรรม
 blog ekp